Giới Thiệu Công Ty

Tầm nhìn: Nằm trong tốp 10 công ty phát triển phần mềm về giáo dục và tiện ích lối sống hướng đến người Việt cho đến năm 2023

Sứ mệnh: Tạo dựng hệ sinh thái phần mềm giáo dục và tiện ích lối sống, sử dụng công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống và học tập.

Giá trị cốt lõi:  Tập trung vào Người Việt, Tốc độ, Táo bạo, Cởi mở, Xây dựng giá trị Cuộc sống.