Hight Quality Software

 • 100,000+

  クライアント

 • 10,000+

  プロジェクトが実施されました

 • 15+

  既存の人員

ソフトウェア開発

製品開発
プロジェクト製品
ITシステムコンサルティング

エンタープライズソリューション

経営相談
アウトソーシングサービ (BPQ)
スタートアップサポート

1つのアカウントで複数の商品を取引できます

01

外国為替

Tư vấn, cung cấp giải pháp thiết kế, phát triển và vận hành toàn diện dịch vụ Web,  trên hầu hết các lĩnh vực, như: cổng thông tin, tuyển dụng, bất động sản, tiêu dùng, … và hầu hết các ngôn ngữ lập trình web, như: PHP, Node.js, React JS, …
02

金属

Tư vấn, cung cấp giải pháp phát triển ứng dụng di động trọn gói: từ ý tưởng đến thiết kế, xây dựng UI/ UX, phát triển và vận hành. Chúng tôi đối ứng gần như toàn bộ ngôn ngữ di động hiện hành, gồm: Swift, Kotlin, và cả Hybrid (React Native, Flutter, …)
03

Tư vấn, xây dựng và vận hành hệ thống giáo dục điện tử tối ưu cho hoạt động kinh doanh của khách hàng, bao gồm tư vấn giải pháp và thiết kế các giao diện học tập chú trọng UX người dùng. Xây dụng hệ thống quản lý học tập thông minh hỗ trợ người dùng trong quá trình học tập.
04

Cùng với công nghệ vượt trội và đội ngũ phát triển lành nghề, chúng tôi có thể xây dựng các dịch vụ tối ưu trong thời gian ngắn với chi phí thấp, phù hợp với thị trường kinh tế chia sẻ đang phát triển.

応用技術

Web app

 • Java
 • PHP
 • Node.js
 • React JS
 • Vue.js

Mobile app

 • React Native
 • Flutter
 • Swift
 • Android
 • Unity

Design

 • Figma
 • Adobe XD
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Adobe After Effects

Blockchain

AI

Tuyển dụng

We need you

Let’s create great things together

イベントニュース

相棒

協力のための連絡先

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc, góp ý hoặc đề nghị hợp tác của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!