Profile

QSoft được thành lập mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục và tiện ích sống cho người Việt bởi founder là người làm việc lâu năm trong lĩnh vực ứng dụng di động, từng tham gia phát triển nhiều phần mềm lớn của các công ty lớn của Nhật.

Vision

Nằm trong tốp 10 công ty phát triển phần mềm về giáo dục và tiện ích lối sống hướng đến người Việt cho đến năm 2023

Mission

Tạo dựng hệ sinh thái phần mềm giáo dục và tiện ích lối sống, sử dụng công nghệ nâng cao chất lượng cuộc sống và học tập.