App Emoji Kitchen

Bạn yêu thích biểu tượng cảm xúc? Bạn thích giải đố hại não? Đồng nghĩa bạn sẽ thích Emoji Kitchen Trò chơi thú vị và gây nghiện này thách thức bạn kết hợp hai biểu tượng cảm xúc để tạo ra một biểu tượng mới độc đáo. Với hàng trăm biểu tượng khác nhau để thu thập, các khả năng là vô tận Ứng dụng dành cho mọi lứa tuổi, với hơn 1000 Emoji hot, màu sắc, hiệu ứng và âm thanh hấp dẫn. Emoji Kitchen không chỉ là một ứng dụng biểu tượng cảm xúc; nó là một công cụ để tự biểu đạt và sáng tạo.