TUYỂN DỤNG BACK-END DEVELOPER (Python/Django) – Up To 1500$

TUYỂN DỤNG BACK-END DEVELOPER (Python/Django) – Up To 1500$

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển sản phẩm của công ty sử dụng Flutter Tham gia xây dựng code base, thiết kế ý tưởng, kiến trúc cho ứng dụng. Code review, fix bugs, ...
TUYỂN DỤNG MOBILE APP DEVELOPER (FLUTTER) – UP TO 1500$

TUYỂN DỤNG MOBILE APP DEVELOPER (FLUTTER) – UP TO 1500$

MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Phát triển sản phẩm của công ty sử dụng Flutter • Tham gia xây dựng code base, thiết kế ý tưởng, kiến trúc cho ứng dụng. • Code review, ...