App JLPT Up

JLPTUp là ứng dụng học tiếng Nhật thông minh, giúp học sinh tự ôn luyện kiến thức từ cấp độ N1 đến N5. Ngoài ra học sinh còn có thể giao lưu, trao đổi kết quả học tập cùng nhau nhằm học hỏi và phát triển trình độ tiếng Nhật của bản thân.