App Text on Photo

Ứng dụng Text On Photo - Có thể dễ dàng thêm văn bản vào những bức ảnh yêu thích của mình và tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp và thu hút sự chú ý. Bạn muốn thêm chú thích, trích dẫn hoặc thông điệp cá nhân, Text on Photo cung cấp một loạt các tính năng để làm cho hình ảnh của bạn lung linh. Bên cạnh đó, ứng dụng cung cấp khả năng chỉnh sửa văn bản, cho phép bạn tùy chỉnh văn bản với các phông chữ, kích thước, màu sắc và kiểu dáng khác nhau.